Dzisiaj odpowiemy na pytanie w jaki sposób otwierają się klapy dymowe, inaczej nazywane również klapy oddymiające. Na wstępie należy zaznaczyć, że mamy dwa systemy oddymiania: oddymianie poprzez instalację  pneumatyczną i oddymianie przez instalację elektryczną. Poniżej omówimy właśnie te dwie kwestie.

Czym wyróżnia się klapa dymowa?

Zwróćmy na początku uwagę jakie funkcje spełnia klapa oddymiająca. Jak każdy świetlik dachowy stanowi źródło naturalnego światła dziennego, ale przede wszystkim służy oddymianiu pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu klapy dymowej w przypadku wystąpienia pożaru zapewnia odprowadzenie dymu, szkodliwych gazów i ciepła. Co z kolei umożliwia bezpieczną ewakuację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule „Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?„. Zatem jest to niezbędny element instalacji oddymiania, który działa automatycznie. Jego zadziałanie odbywa się automatycznie dzięki odpowiedniemu napędowi, tj. napęd pneumatyczny i napęd elektryczny.

Jak są uruchamiane klapy dymowe elektryczne?

Klapa oddymiająca elektryczna najczęściej spotykamy na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej tj. urzędy, szkoły, przedszkola, szpitale. Dla klap dymowych elektrycznych stosujemy siłownik elektryczny, którego napęd zasilamy prądem stałym o napięciu 24V DC. Do wywołania zadziałania niezbędna jest instalacja oddymiania. W której głównym elementem jest centrala oddymiania, która steruje całym systemem. Dodatkowo niezbędnym do zadziałania elementem jest czujka dymowa oraz przycisk alarmowa. To właśnie te elementy (czujka przez wyczucie dymu i przycisk przez ręczne uruchomienie) wysyłają impuls elektryczny do centrali. Ta z kolei powoduje uruchomienie siłowników elektrycznych i otwarcie klap dymowych. Ponadto każda centrala wyposażona jest w akumulatory, które w przypadku zaniku prądu sieciowego podtrzymują pracę systemu przez 72 godziny.

Jak są uruchamiane klapy dymowe pneumatyczne?

Z kolei klapa oddymiająca pneumatyczna z reguły stosujemy w budynkach wielkopowierzchniowych. W tym przypadku klapa dymowa wyposażona w siłownik pneumatyczny, który wykonany jest w formie walców o minimalnej średnicy 32mm. Natomiast długość wysuwu tłoczyska dobieramy indywidualnie do geometrycznych wymiarów klapy dymowej. W momencie powstania pożaru otwarcie klap inicjyjemy poprzez bezpiecznik topikowy, który pęka w wyniku wzrostu temperatury. To powoduje zwolnienie iglicy termowyzwalacza, która przebija osłonę naboju CO2 i uwalnia zgromadzony w nim gaz. Uwolniony dwutlenek węgla przemieszcza się przewodem instalacji pneumatycznej do siłownika umieszczonego pod klapą i powoduje wypchnięcie tłoczyska siłownika oraz jego zaryglowanie w skrajnym położeniu.

klapa oddymiająca

Klapa dymowa pneumatyczna

Zapraszamy również na nasze konto na Facebooku. Znajdziecie tam ciekawostki i inne realizacje!

Pod prostym hasłem świetliki dachowe kryje się bardzo wiele. Mianowicie możemy wyróżnić kilka rodzajów świetlików dachowych. Są to świetliki takie jak klapa oddymiająca, wyłaz dachowy, pasmo świetlne, świetlik punktowy stały i świetlik dachowy uchylny oraz kopułka akrylowa. Każdy z nich spełnia podstawową funkcję. Jest nią doświetlenie pomieszczeń naturalnym światłem dziennym. Poza tym każdy z osobna może spełniać jeszcze dodatkowe zadania, ale do tego za chwilę wrócimy. Warto podkreślić, jak bardzo istotna jest rola naturalnego światła dziennego. Dzięki temu pracownik ma lepsze samopoczucie niż przy sztucznym świetle. Lepsze samopoczucie to lepsza wydajność pracownika, a lepsza wydajność pracownika to wydajność całego zakładu. Ponadto zastosowanie świetlików dachowych zaoszczędzamy energię elektryczną, ponieważ nie zużywamy prądu do oświetlenia pomieszczenia. Przejdźmy teraz do poszczególnych rodzajów świetlików dachowych. 

Po pierwsze klapa oddymiająca. W tym przypadku nadrzędnym zadaniem jest funkcja oddymiania. Dzięki zastosowaniu klapy dymowe mamy zapewnioną możliwość bezpiecznej ewakuacji. Powstaje strefa wolna od szkodliwych gazów powstałych w trakcie pożaru oraz od wysokiej temperatury. Dodatkowo klapy oddymiające pozwalają ograniczyć straty w zniszczeniu budynku i ewentualnego towaru, który znajduje się w pomieszczeniu.

Kolejno wyłaz dachowy. Ten oprócz doświetlenia umożliwia bezpiecznie wyjście na dach. Dzięki temu pracownik może bezpiecznie dostać się na dach na przykład w celu konserwacji, czy innych działań niezbędnych do wykonania. 

Pasmo dachowe jest bardzo funkcjonalną opcją dla pomieszczeń wielkometrażowych. Ponieważ możemy zarówno zastosować samo pasmo świetlne jako doświetlenie, ale również możemy zamontować kwatery uchylne. Segmenty uchylne mogą wystąpić jako klapy przewietrzające oraz jako klapy oddymiające. 

Z kolei świetliki punktowe występują, jako stałe oraz jako uchylne. Świetliki dachowe stałe spełniają tylko funkcję doświetlenia, ale świetliki punktowe otwierane mogą odpowiadać za przewietrzanie pomieszczenia. 

pasma świetlne

Zapraszamy na nasze konto na Facebook!

Klapy dymowe to bardzo istotny element grawitacyjnego systemu oddymiania. W przypadku wystąpienia pożaru pozwalają na podniesienie bezpieczeństwa.  Jednak nie jest to ich jedyna rola, ponieważ doświetlają pomieszczenia naturalnym światłem dziennym. Dodatkowo mogą spełniać funkcję przewietrzania pomieszczenia. W dalszej części artykułu znajduje się wiele ciekawych informacji, więc zapraszamy do lektury. 

Kiedy i gdzie stosujemy klapy oddymiające?

Klapę oddymiającą montujemy na dachach płaskich i o małym spadku. Klapa dymowa stanowi niezbędny element oddymiania grawitacyjnego i to projekt PPOŻ określa konieczność jej zastosowania. Również osoba uprawniona tj. projektant, strażak określa konieczne warunki techniczne jakie klapa oddymiająca musi spełniać. Klapy dymowe montujemy zarówno na dachach budynków wielokondygnacyjnych jak i jednopiętrowych, np. w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, urzędach, szpitalach, szkołach. Również spotykamy w budynkach wielkopowierzchniowych tj. hala magazynowa, zakład produkcyjny, centrum logistyczne, czy centrum handlowe.

Jaki jest mechanizm klapy dymowej?

Klapy dymowe mogą posiadać mechanizm elektryczny lub pneumatyczny. Ten pierwszy rodzaj to klapa oddymiająca wyposażona w siłownik elektryczny zasilany instalacją elektryczną na 24V. Ta zarządzana przez osprzęt niezbędny do zadziałania klapy dymowej elektrycznej w postaci centrali oddymiania, czujki dymu i przycisku alarmowego. Z kolei klapy dymowe z napędem pneumatycznym uruchamiane są dzięki topikom termicznym, które pod wpływem wzrostu temperatury pękają wyzwalając iglicę termowyzwalacza przebijając osłonę naboju CO2 i uwalniając zgromadzony w nim gaz. Uwolniony dwutlenek węgla dociera przewodami instalacji pneumatycznej do siłownika klapy powodując wypchnięcie tłoczyska siłownika i zaryglowanie w skrajnym położeniu. Tego rodzaju zadziałanie uruchamia pojedynczą klapę, a jeśli chcemy zadziałać strefowo możemy wykorzystać skrzynkę właściwą. Wtedy otwarcie klap inicjujemy przez wciśnięcie przycisku alarmowego.

Budowa klap oddymiających.

Klapa oddymiająca zatem zbudowana z odpowiedniego napędu w zależności od projektu. Dodatkowo składa się z podstawy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej, którą możemy pomalować proszkowo na kolor RAL. Należy ją docieplić wełną mineralną w grubości 4cm, a następnie wykonać niezbędną obróbkę izolacyjną, zabezpieczającą przed wilgocią. Pokrycie z kolei wykonane z ramy z profili aluminiowym z wypełnieniem z płyty poliwęglanowej kanalikowej, między które montujemy poliestrową tkaninę NRO. 

Klapy oddymiające cena.

Klapy dymowe każdorazowo produkujemy i montujemy na indywidualne zlecenie klienta. Na finalny koszt klapy składa się wiele czynników. Dlatego cena za każdym razem ustalana jest indywidualnie.  Skontaktuj się z nami, a dobierzemy odpowiedni produkt dla Ciebie. Producent klap dymowych Grupa Techplast Jarocin od ponad 10 lat oferuje swoją fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Skontaktuj się z nami, by zamówić klapy dymowe i inne produkty dla swojej nieruchomości – zaufaj profesjonalistom. 

 

klapa dymowa

Zapraszamy na naszego Facebooka

Świetlik NRO czy SRO? Jaki wybrać?

Co w ogóle oznaczają symbole SRO i NRO? Świetliki dachowe standardowo wykonuje się w klasyfikacji SRO, czyli jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Natomiast w zależności od wymagań projektowych, czy też przeciwpożarowych świetlik wykonujemy również w klasyfikacji NRO, czyli jako nierozprzestrzeniający ognia. Wtedy pasmo świetlne uzyskuje klasyfikację Broof(t1). Z reguły klapy dymowe Grupa Techplast wykonujemy w standardzie NRO. Jednak zdarza się, że klient ma w projekcie dla świetlików typu klapy oddymiające wymagany tylko SRO. 

W związku z tym, że poliwęglan kanalikowy, z którego jest wykonywane pokrycie świetlika nie posiada klasyfikacji NRO. To aby świetlik mógł osiągnąć klasyfikację NRO należy pomiędzy płyty kanalikowe zamontować specjalną tkaninę niepalną. Jest to tkanina poliestrowa, która powstaje z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jej grubość to 1,1mm. Nie jest ona przezroczysta, dlatego nawet przy zastosowaniu płyty poliwęglanowej bezbarwnej, pokrycie uznawane jest jako kolor mleczny. Również trzeba mieć na uwadze, że zastosowanie maty NRO w świetliku powoduje wzrost ceny pokrycia. 

Jaki świetlik wybrać? To wszystko zależy od projektu wykonawczego i norm jakie zostały przyjęte na danej inwestycji. Zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 jeżeli świetliki dachowe stanowią 20% i więcej całkowitej powierzchni dachu i jednocześnie powierzchnia dachu przekracza 1000m2 to muszą mieć one klasyfikację Broof(t1). 

Ponieważ niniejsze opracowanie nie jest źródłem prawa ma jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy. Jest one wyłącznie naszą interpretacją wyżej wymienianych przepisów prawnych. Nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń oraz nie jest obowiązującą wykładnią prawa.

 pasmo świetlne świetlik NRO

Zapraszamy również na naszego Facebooka.

Świetlik otwierany i wyłaz dachowy to dwa różne produkty. O ile podstawa czy pokrycie w obu przypadkach może być takie samo, to jednak zastosowanie elementów dodatkowych wpływa na ich oddzielną klasyfikację i odmienne funkcje. Standardowo oba rodzaje świetlików spełniają podstawową funkcję świetlików dachowych. Mianowicie chodzi o doświetlenie światłem dziennym pomieszczeń. Jest to niezwykle istotne, ponieważ naturalne światło dzienne dobrze wpływa na samopoczucie. 

I tak, jeśli chcemy aby nasz świetlik był otwierany w celu przewietrzania/wentylacji pomieszczenia stosujemy siłownik elektryczny. Możemy zastosować siłownik 230V prądu zmiennego lub 24V prądu stałego. Siłownik standardowo ma wysuw wrzeciona 30 cm, ale są też dostępne 50 cm i 75cm. Sterowanie świetlika otwieranego odbywa się za pomocą ręcznego otwieracza korbowego lub z użyciem przycisku przewietrzania. Przy zastosowaniu przycisku przewietrzania można dobrać jeszcze dodatkowy osprzęt w postaci czujki deszcz wiatr, która reaguje na wzmożony wiatr lub deszcz. Żeby to było możliwe konieczne jest zastosowanie centrali przewietrzania, która będzie zarządzać systemem. 

Jeśli natomiast nasz świetlik ma pełnić funkcję wyłazu dachowego, to nie stosujemy już siłownika tylko specjalne sprężyny gazowe umożliwiające otwarcie kopuły do 90 stopni i tym samym swobodne wyjście np. na dach. Co jest niezwykle przydatne w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich na dachu. Dodatkowo dla świetlika typu wyłaz dachowy montujemy klamkę z kluczykiem. 

świetliki punktowe

wyłaz

Zapraszamy na naszego Facebooka

Świetliki dachowe, jak sama nazwa wskazuje mają zapewniać lepsze doświetlenie pomieszczeń. Taki typ „okien dachowych” świetnie nadaje się do zastosowania w przypadku sal gimnastycznych. Również dla hal produkcyjnych, targowych i przemysłowych czy większych powierzchni magazynowych oraz garażowych. Świetliki dachowe łączą doskonale właściwości doświetlające pomieszczeń z bardzo dobrą izolacyjnością termiczną osiągalną dzięki komorowej budowie płyt poliwęglanowych.

Rodzaj świetlików jakie można zastosować na dachach:

Aby prawidłowo wycenić świetlik potrzebne są takie dane jak:

Zapraszamy na naszego Facebooka