KLAPY ODDYMIAJĄCE ❘ KLAPY DYMOWE

Klapy oddymiające ❘ klapy dymowe

   

   

  Klapy oddymiające przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru. Z kolei dodatkową funkcją dla urządzenia klapa dymowa jest doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym oraz przewietrzanie.

  W przypadku pożaru aż 85% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest przez zaczadzenie. Dlatego zastosowanie świetlika typku klapa oddymiająca pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap odymiających następuje automatycznie. Dzięki temu trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą do atmosfery. Z kolei funkcja klap oddymiających realizowana jest przez odpowiedni system napędowo-sterujący. Ponieważ w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów klapy oddymiające. Dlatego dobór napędu uzależniony jest przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy czy charakter obiektu.

  W związku z tym wyróżniamy dwa systemy oddymiania:

  1. Pneumatyczny system oddymiania – zasada działania pneumatycznego systemu napędu klap dymowych polega na wykorzystaniu energii kinetycznej dwutlenku węgla zgromadzonego, pod wysokim ciśnieniem, w pojemniku (naboju). Wtedy w przypadku wystąpienia pożaru następuje automatyczne lub ręczne uruchomienie mechanizmu. Odpowiednie uruchomienie występuje poprzez zadziałanie (pęknięcie) bezpiecznika temperaturowego wyzwalacza termicznego. Następnie zadziałania czujników wykrywania pożaru (np. czujka dymowa) systemu alarmowania pożarowego. W innym przypadku na skutek ręcznego uruchomienia mechanizmu napędowego w wyniku złączenia dźwigni bądź przycisku alarmowego umieszczonego w skrzynce alarmowej.
  2. Elektryczny system oddymiania – Elektryczny system oddymiania składa się z kilku urządzeń, wzajemnie współpracujących ze sobą. W momencie powstania pożaru umożliwiając automatyczne otwieranie. Dzieje się to na skutek odebrania przez centralkę sterującą sygnałem z czujki dymowej bądź czujki temperaturowej. Ręczne otwarcie klap dymowych następuje w wyniku załączenia przycisku alarmowego instalacji oddymiania lub załączenia przycisku ręcznego ostrzegania pożaru (ROP) z systemu SAP.

  Zapraszamy do kontaktu oraz do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku.

     

  NASZA OFERTA