W jaki sposób otwierają się klapy dymowe? – Grupa Techplast Jarocin

Dzisiaj odpowiemy na pytanie w jaki sposób otwierają się klapy dymowe, inaczej nazywane również klapy oddymiające. Na wstępie należy zaznaczyć, że mamy dwa systemy oddymiania: oddymianie poprzez instalację  pneumatyczną i oddymianie przez instalację elektryczną. Poniżej omówimy właśnie te dwie kwestie.

Czym wyróżnia się klapa dymowa?

Zwróćmy na początku uwagę jakie funkcje spełnia klapa oddymiająca. Jak każdy świetlik dachowy stanowi źródło naturalnego światła dziennego, ale przede wszystkim służy oddymianiu pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu klapy dymowej w przypadku wystąpienia pożaru zapewnia odprowadzenie dymu, szkodliwych gazów i ciepła. Co z kolei umożliwia bezpieczną ewakuację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule „Jak dobrać i kiedy stosować klapy dymowe?„. Zatem jest to niezbędny element instalacji oddymiania, który działa automatycznie. Jego zadziałanie odbywa się automatycznie dzięki odpowiedniemu napędowi, tj. napęd pneumatyczny i napęd elektryczny.

Jak są uruchamiane klapy dymowe elektryczne?

Klapa oddymiająca elektryczna najczęściej spotykamy na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej tj. urzędy, szkoły, przedszkola, szpitale. Dla klap dymowych elektrycznych stosujemy siłownik elektryczny, którego napęd zasilamy prądem stałym o napięciu 24V DC. Do wywołania zadziałania niezbędna jest instalacja oddymiania. W której głównym elementem jest centrala oddymiania, która steruje całym systemem. Dodatkowo niezbędnym do zadziałania elementem jest czujka dymowa oraz przycisk alarmowa. To właśnie te elementy (czujka przez wyczucie dymu i przycisk przez ręczne uruchomienie) wysyłają impuls elektryczny do centrali. Ta z kolei powoduje uruchomienie siłowników elektrycznych i otwarcie klap dymowych. Ponadto każda centrala wyposażona jest w akumulatory, które w przypadku zaniku prądu sieciowego podtrzymują pracę systemu przez 72 godziny.

Jak są uruchamiane klapy dymowe pneumatyczne?

Z kolei klapa oddymiająca pneumatyczna z reguły stosujemy w budynkach wielkopowierzchniowych. W tym przypadku klapa dymowa wyposażona w siłownik pneumatyczny, który wykonany jest w formie walców o minimalnej średnicy 32mm. Natomiast długość wysuwu tłoczyska dobieramy indywidualnie do geometrycznych wymiarów klapy dymowej. W momencie powstania pożaru otwarcie klap inicjyjemy poprzez bezpiecznik topikowy, który pęka w wyniku wzrostu temperatury. To powoduje zwolnienie iglicy termowyzwalacza, która przebija osłonę naboju CO2 i uwalnia zgromadzony w nim gaz. Uwolniony dwutlenek węgla przemieszcza się przewodem instalacji pneumatycznej do siłownika umieszczonego pod klapą i powoduje wypchnięcie tłoczyska siłownika oraz jego zaryglowanie w skrajnym położeniu.

klapa oddymiająca

Klapa dymowa pneumatyczna

Zapraszamy również na nasze konto na Facebooku. Znajdziecie tam ciekawostki i inne realizacje!

NASZA OFERTA