Świetlik SRO czy NRO?

Świetlik NRO czy SRO? Jaki wybrać?

Co w ogóle oznaczają symbole SRO i NRO? Świetliki dachowe standardowo wykonuje się w klasyfikacji SRO, czyli jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Natomiast w zależności od wymagań projektowych, czy też przeciwpożarowych świetlik wykonujemy również w klasyfikacji NRO, czyli jako nierozprzestrzeniający ognia. Wtedy pasmo świetlne uzyskuje klasyfikację Broof(t1). Z reguły klapy dymowe Grupa Techplast wykonujemy w standardzie NRO. Jednak zdarza się, że klient ma w projekcie dla świetlików typu klapy oddymiające wymagany tylko SRO. 

W związku z tym, że poliwęglan kanalikowy, z którego jest wykonywane pokrycie świetlika nie posiada klasyfikacji NRO. To aby świetlik mógł osiągnąć klasyfikację NRO należy pomiędzy płyty kanalikowe zamontować specjalną tkaninę niepalną. Jest to tkanina poliestrowa, która powstaje z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jej grubość to 1,1mm. Nie jest ona przezroczysta, dlatego nawet przy zastosowaniu płyty poliwęglanowej bezbarwnej, pokrycie uznawane jest jako kolor mleczny. Również trzeba mieć na uwadze, że zastosowanie maty NRO w świetliku powoduje wzrost ceny pokrycia. 

Jaki świetlik wybrać? To wszystko zależy od projektu wykonawczego i norm jakie zostały przyjęte na danej inwestycji. Zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 jeżeli świetliki dachowe stanowią 20% i więcej całkowitej powierzchni dachu i jednocześnie powierzchnia dachu przekracza 1000m2 to muszą mieć one klasyfikację Broof(t1). 

Ponieważ niniejsze opracowanie nie jest źródłem prawa ma jedynie charakter informacyjny oraz pomocniczy. Jest one wyłącznie naszą interpretacją wyżej wymienianych przepisów prawnych. Nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń oraz nie jest obowiązującą wykładnią prawa.

 pasmo świetlne świetlik NRO

Zapraszamy również na naszego Facebooka.

NASZA OFERTA